NIETOPERZE

Jaskinia Radochowska od lat jest miejscem zimowania nietoperzy różnych gatunków. Ze względu na ich hibernację, zwiedzanie organizowane jest w okresie wiosenno-letnim.

Ostatnie liczenie nietoperzy odbyło się w styczniu br. pod kierunkiem dr Joanny Furmankiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego. Efekt? 25 sztuk, w tym 4 gatunki: nocek duży, gacek brunatny, mopek i podkowiec mały.

 

Nocek duży Myotis myotis – 10 sztuk

nietoperz_gacek

 

 

Gacek brunatny Plecotus auritus – 3 sztuki

nietoperz_gacek_brunatny

 

 

Mopek Barbastella barbastellus – 9 sztuk

nietoperze_mopek

 

 

Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros – 3 sztuki

nietoperz_podkowiec

 

 

 

 

TOP