Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pt. Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach polegającej na realizacji projektu współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze LGD KWS
pod nazwą “Przygoda z przyrodą”

mająca na celu nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR, dzięki czemu nastąpi zwiększenie sprzedaży lub przychodów partnerów oraz rozszerzenie oferty rekreacyjno-edukacyjnej na terenie Kotliny Kłodzkiej

została zrealizowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

TOP